Trunk Shows

Już w latach trzydziestych XX w. Znaczną grupę naszych klientów stanowili klienci zagraniczni. O ile w czasach Tadeusza i Adama Zaremby nawet brytyjscy arystokraci musieli odwiedzać nas w Warszawie, o tyle obecnie mamy możliwość spotykać się w różnych miejscach. Od 2014 roku odbyliśmy około trzydziestu podróży obsługując kilkudziesięciu klientów, min. w Sztokholmie, Goteborgu, Dubaju i Florencji.

Zbliżające się Trunk Shows

LONDYN 17.05

LONDYN 16-17.11

2018

2017

Tylko zamknięte Trunk Shows.

2016

2015

2014