Reklamacje

Na wszystkie produkty kupione w sklepie przysługują Ci uprawnienia z tytułu wad stanowiących o niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od daty zakupu zgodnie z ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Krok po kroku – jak zareklamować produkt?

Przygotuj własnoręcznie opis reklamacji. Podaj swoje dane, opisz dokładnie wadę, sposób i datę jej wykrycia i wsystkie szczegóły, które mogą okazać się przydatne.

Wyślij reklamowany produkt razem z opisem reklamacji na adres:

Zaremba 1894 SP. z O.O.
ul. Nowogrodzka 15 LU4, 00-511 Warszawa
z dopiskiem „REKLAMACJA

lub przynieś produkt osobiście

Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu.

W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, spełnimy roszczenie reklamacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie rękojmi.